Skip to main content

Bliv medlem af Frivilligcentret

Frivilligcentrets medlemsskare er mangfoldig. Formelt kan optages foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og personer – der ønsker at støtte foreningens formål, som er: At skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Som medlem modtager du/I løbende information om den lokale frivillighed og kan deltage i arrangementer til medlemspris. Medlemmer har fortrinsret til at gøre brug af Centrets ydelser og øvrige faciliteter.
På den årlige generalforsamling og via kontakt til bestyrelsen har du mulighed for at være med til at præge centrets udvikling.

Årligt kontingent er 200 kr.

Betaling af kontingent for 2024 bedes foretages via NemTilmeld.

Hvis du/I har problemer med at oprette eller forny medlemskabet via NemTilmeld, så kontakte os endelig for hjælp.