Skip to main content

Vi gør det nemmere at være forening

Få hjælp af dit frivilligcenter

I Frivilligcenter Slagelse vil vi rigtigt gerne hjælpe dit frivillige sociale fællesskab med netop de udfordringer, I står i. Måske har I brug for at blive mere synlige, engagere flere frivillige og deltagere, finde finansiering eller udvikle nye tilbud?

Hver dag møder vi mange engagerede og dygtige frivillige i de lokale foreninger. Vi oplever, at foreninger – uanset ressourcer eller kompetencer - kan have brug for andre øjne på deres daglige praksis, eller at de møder udfordringer og opgaver, som kan være svære at løse selv. Hvis I savner viden, inspiration, sparring eller redskaber, kan I tage fat i Frivilligcentret. Vi er sat i verden for jer – og vi vil gerne medvirke til, at jeres foreningsarbejde bliver så nemt som muligt.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning og sparring indenfor emner som fx;

  • foreningsledelse 
  • foreningsopstart 
  • frivilligrekruttering
  • fundraising 
  • organisering af frivillige og projekter
  • netværk og samarbejde
  • synlighed

Nogle gange kan de praktiske udfordringer, der er forbundet med at have en forening, være de mest bøvlede. Vi hjælper også gerne med små opgaver, så praktikken glider lidt lettere! Det kan være alt fra et enkelt print af en tekst, til hjælp til synliggørelse af jeres kommende frivillige aktivitet.

Aftal et sparringsmøde om det, der optager dig i din forening

Vores rådgivning er gratis og ydes af vores ansatte eller frivillige. Det kan foregå over telefonen, på mail og online, men vi foretrækker personlige møder, da det oftest giver det bedste resultat – og vi kommer gerne ud til jer. Vi engagerer os i kortere eller længere perioder alt efter jeres behov.

Du/I kan gøre brug af tilbuddet om rådgivning hvis du/I er: 

- Frivillige, bestyrelser og ansatte i frivillige sociale organisationer

- Dig, der er ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale feltarbejde

Medlemmer og partnere i projekt Fællesskabsalliancen har fortrinsret til at gøre brug af Centrets tilbud om rådgivning og sparring.

Ydelseskatalog

I vores kontakt med det lokale foreningsliv, borgere, kommune m.fl. påtager vi os tre roller som henholdsvis videnscenter, guide og fællesskaber. Dertil kommer en mere praktisk servicerolle. I vores ydelseskatalog kan du læse om disse roller. Under de forskellige overskrifter gemmer sig en række tilbud og muligheder for dig, som er eller ønsker at blive engageret i vores lokale frivillighed.