Skip to main content

Projekter

I Frivilligcenter Slagelse arbejder vi, sideløbende med vores kerneydelser, med projekter og indsatser der har til formål at undersøge /udvikle nye måder at udvikle frivillighed lokalt. Derfor indgår vi også gerne i samarbejdsprojekter med andre. Det kan både være andre foreninger og andre aktører som fx kommunale tilbud, institutioner og erhverv. Aktuelt driver vi det/de projekter, der kan ses nedenfor.

Fællesskabsalliancen

Frivilligcenter Slagelse har med støtte fra Socialstyrelsen fået en bevilling til at afprøve en ny model for lokale partnerskaber, som skal gøre det lettere for unge i sårbare og udsatte livssituationer at tage del i lokale fællesskaber som deltagere, frivillige eller medudviklere.
Projektet har vi kaldt Fællesskabsalliancen og vil strække sig over en 4-årig periode. Projektperioden er påbegyndt 1. december 2022 og afsluttes i november 2026.

Alliancen består af lokale foreninger, kommunale institutioner og andre aktører, der ønsker at gøre en forskel for unge i Slagelse Kommune. Fællesskabsalliancen er organisatorisk forankret og driftes af Frivilligcenter Slagelse.

Fællesskabsalliancen har sin egen hjemmeside hvor du både kan finde mere viden om projektet, og også mere viden om de temaer der arbejdes med i alliancen som fx brobygning, fællesskaber og sårbarhed blandt unge.