fp4Kontakt os:

Vores projekter

I Frivilligcenter Slagelse arbejder vi sideløbende med vores kerneydelser med projekter, der har til formål at undersøge /udvikle nye måder at  udvikle frivillighed lokalt. Derfor indgår vi også gerne i samarbejdsprojekter med andre. Det kan både være andre foreninger og andre aktører som fx kommunale tilbud, institutioner og erhverv. Aktuelt indgår vi i det/de projekter der kan ses nedenfor:

Projekt Træningsmakker
Projektet Træningsmakker er et samarbejdsprojekt mellem Frivilligcenter Slagelse og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse. Projektet har til formål at åbne op for at frivillige træningsmakkere og psykisk sårbare kan mødes og dyrke en fælles interesse for motion.
Læs mere om projektet [Klik her]

Sammen til nye fællesskaber
I projekt "Sammen til nye fællesskaber" vil Frivilligcenter Slagelse arbejde målrettet med at støtte borgere med psykisk sårbarhed til at blive frivillige. Samtidig skal vi være med til at understøtte foreningerne i at inkludere borgere med denne type af sårheder.
Læs mere om projektet [Klik her]