fp4Kontakt os:

Generalforsamling i Frivilligcenter Slagelse

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Frivilligcenter Slagelse. generalforsamling
 
Generalforsamlingen afholdes: torsdag d. 20. april 2023, kl. 19:00 – 21:15 i menighedssalen ved Antvorskov kirke, Agersøvej 86B, 4200 Slagelse. 
 
Program for aftenen:
Kl. 19.00: Velkomst
Kl. 19.10: Information om Frivilligcentrets situation herunder en drøftelse af § 18 midler. Præsentation af Socialkompasset og Frivilligcentrets nye projekt: Fællesskabsalliancen
Kl.20.00: Pause 
Kl.20.15:Generalforsamling 
Kl. 21.15 Tak for i aften
 
Der inviteres til kaffe, kage, 1 sodavand eller øl. Tilmelding sker via. nemtilmeld: https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/74/. S.U. d. 17. april 2023.
 
Generalforsamling:
Dagsordenen i henhold til vedtægterne.  
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt  
 
På valg til bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer Søren Hegstrup, Karen Sieling og Falk Bærentzen er på valg til bestyrelsen, og derudover skal der vælges to suppleanter. Kunne du have interesse i at stille op til bestyrelsen, eller vil du høre mere omkring Frivilligcenterets arbejde, kan du kontakte konstitueret formand Annika Flindtholt på mail annifl@slagese.dk eller tlf. 40 23 69 22. 
 
Ad. punkt 6: 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Therese Gjerde Corfix er udpeget som Slagelse Kommunes repræsentant i bestyrelsen.
 
For at være stemmeberettiget til den ordinære generalforsamling skal kontingent for 2023 være indbetalt senest 1 måned før d. 20. april.2023.
 
Opkrævning og påmindelse vedrørende kontingentbetaling er fremsendt til alle medlemmer af Frivilligcenter Slagelse. 
 
Med venlig hilsen
 
Frivilligcenter Slagelse
 
Annika Flindtholt, konstitueret formand for bestyrelsen.