fp4Kontakt os:

Falk Bærentzen træder tilbage som formand: Et tak for samarbejdet

Kære medlemmer, bestyrelse, ansatte og samarbejdspartnere,

Jeg vil ønske jer alle et godt Nytår 2023 med en tak for året, der er afsluttet.falk

Netop som vi kom i gang igen med aktiviteterne efter Covid19 restriktioner – Så kom der store nedskæringer i det kommunale budget, som også vi i det frivillige sociale arbejde har mærket.
Jeg håber inderligt, at vi formår at bevare gejsten og dermed fortsætter den vigtige indsats, som vi udfører.

På generalforsamlingen i foråret 2022 meddelte jeg, at jeg ville træde tilbage som formand for Frivilligcenter Slagelse til generalforsamlingen 2023. Min helbredssituation ændrede sig dog drastisk, da vi nåede juli måned. Efter indlæggelse måtte jeg sygemelde mig – og jeg håbede på, at kunne genoptage min indsats, når behandlingen virkede. Det måtte jeg erkende ikke gav det nødvendige overskud af energi. Så på bestyrelsesmødet i december 2022 trådte jeg formelt tilbage fra posten som formand. Og vi valgte enstemmigt Annka Flindtholt som fungerende formand frem til generalforsamlingen 2023. Annika har fungeret som formand i min sygdomsperiode – Og det har hun gjort på en fortrinlig måde.

Jeg takker jer alle for samarbejdet og de indfriede mål – som alene blev nået gennem bevidst og energisk indsats.
Min tak sendes bredt til alle, som har bidraget til udviklingen – Medlemmer, Bestyrelse, ansatte, politikere og alle jer frivillige, som året rundt støtter vores medborgere gennem en stærk Civilsamfundsindsats.

De bedste hilsener og ønsker for 2023 og fremover

Falk Bærentzen