fp4Kontakt os:

Indkaldelse til generalforsamling d. 21/4

generalforsamling pixabay

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i

Frivilligcenter Slagelse.

Onsdag d. 21. april 2020 klokken 18.30 til cirka 20.00


På grund af restriktioner i forbindelse med Covid19 afvikles generalforsamlingen digitalt.
Derfor er det også nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen, så vi kan fremsende mødelink, information om rammer for gennemførelse mv.
Du tilmelder dig via NemTilmeld her: https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/38/
Oplever du problemer med tilmeldingen er du velkommen til at ringe til os på tlf. 51 40 90 73.

Program for aftenen:

Kl. 18.30: Velkomst
Kl. 18.40: Generalforsamling

Optakt:

Vi kan desværre ikke mødes, som vi plejer med et let traktement til start - Samværet bliver foran en skærm - Vi vil invitere alle medlemmer til en hyggelig ”Kom sammen”, når muligheden er til det. Forhåbentlig inden sommeren 2021.

Generalforsamling:

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af suppleanter
  10. Eventuelt  


Ad. Punkt 6:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 


Ad. Punkt 8:

På valg 2021 er:

Falk Bærentzen (Røde Kors Skælskør) - genopstiller

Rita Jeppesen (Røde Kors Slagelse) - genopstiller ikke

Søren Hegstrup (Privat medlem) - genopstiller

Charlotte Kaaber er udpeget som Slagelse Kommunes repræsentant i bestyrelsen


Ad. Punkt 9 Suppleanter

1. suppleant - pt vakant

2. suppleant - pt vakant

Interesserede i forhold til opstilling og valg til bestyrelsen bedes snarest muligt kontakte Frivilligcenteret – dette af hensyn til en smidig gennemførsel af valg handlingen på generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget til den ordinære generalforsamling skal kontingent 2021 være indbetalt senest 1 måned før den 21. april 2021.

Særskilt mail vedrørende kontingentbetaling for 2021 er sendt til alle medlemmer og øvrige, der har vist interesse for Frivilligcenter Slagelse.

 

Med venlig hilsen

Falk Bærentzen, formand

Frivilligcenter Slagelse