fp4Kontakt os:

Jobopslag: Er du vores nye koordinator?

Koordinator der brænder for frivillige fællesskaber søges af Frivilligcenter Slagelsenyt job

Frivilligcenter Slagelse arbejder strategisk og praktisk for at endnu flere kan få mulighed for at blive en del af frivillige fællesskaber. Vil du være med til at bane vejen til deltagelse for mennesker, der slås med fx ensomhedsproblematikker og psykisk sårbarhed?

Frivilligcenter Slagelse har rigtig gode erfaringer med at frivillige interessefællesskaber styrker sårbare menneskers deltagelse i civilsamfundet, og derfor ønsker vi fremadrettet at sætte endnu mere fokus på udviklingen af dette i den kommende tid.

Interessefællesskaber kan være alt fra kreative grupper samt grupper, der laver fysiske aktiviteter i byens rum til mere selvhjælpslignende samtalegrupper.

Vi søger lige nu en koordinator til en tidsbegrænset deltidsstilling. De primære opgaver bliver at stå for koordinationen af to forskellige indsatser, der primært bæres af frivillige:
- Videreførelse af vores 3-årige projekt ’Sammen til nye fællesskaber’.
- Udviklingen/oprettelsen af et nyt frivilligt gruppetilbud for mænd.

Opgaverne er:

 • Opstart, udvikling og drift af indsatserne.
 • At indgå i opgaver med rekruttering, koordinering og ledelse af frivillige.
 • At sikre gode rammer for opstart og deltagelse for deltagerne i grupperne.
 • At bidrage til at skabe gode rammer for samarbejdet i projekterne og sikre inddragelse af relevante samarbejdspartnere og interessenter.
 • At bidrage til at udvikle og understøtte brobygningsindsatser ml. offentlige aktører og grupperne – og civilsamfundet i det hele taget.
 • At føre dokumentation for indsatsernes resultater, udfordringer og mulige perspektiver.
 • At indgå i løsningen af Frivilligcentrets øvrige kerneopgaver efter behov i samarbejde med centrets leder og øvrige frivillige og ansatte medarbejdere.

Din profil:

 • Du har en relevant uddannelse og erhvervsmæssig baggrund.
 • Erfaring med frivilligt socialt arbejde og gerne med psykisk sårbare eller andre udsatte grupper.
 • Du kan understøtte samarbejde på tværs af faglighed og sektorer og trives med at samarbejde med både frivillige og professionelle aktører.
 • Du har erfaring med projektarbejde (planlægning, gennemførelse og afrapportering) – gerne relateret til samarbejdsprojekter.
 • Du har en høj grad af selvstændighed og evnen til at sikre fremdrift.
 • Du trives i en lille organisation, hvor vi sammen skaber gode rammer for arbejdet i en afvekslende hverdag.
 • Du er empatisk og lyttende og møder folk i øjenhøjde og er god til at motivere andre og skabe begejstring omkring dig.

Vi er:
Frivilligcenter Slagelse er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde til gavn for sårbare og socialt udsatte mennesker.
Vi er sat i verden for at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune. Det gør vi ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.
Vi arbejder for, at det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

I Frivilligcentret tilstræber vi at møde hinanden med en positiv indstilling, fleksibilitet og godt humør - og har et godt kollegialt sammenhold ansatte og frivillige medarbejdere imellem, hvor tonen er uformel og, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt.
I mødet med vores omverden og også, når vi bare er os selv på kontoret, arbejder vi med fire værdier som ledestjerne: Kvalitet, ligeværdighed, fællesskab og glæde.
Vi tilbyder en spændende og varieret hverdag, hvor du i høj grad selv er med til at tilrettelægge indholdet.

Arbejdsstedet er på Skovsøgade 10, 4200 Slagelse, men der må forventes mødeaktiviteter i hele Slagelse Kommune. Stillingen er som udgangspunkt på 25-32 timer ugentligt afhængig af din anciennitet/erfaring. Du planlægger i høj grad selv din arbejdstid, men der må forventes aften- og weekendarbejde.

Ansættelse følger gældende overenskomst mellem kommuner og relevant faglig organisation. Der er tale om en tidsbegrænset stilling, der ønskes besat d. 1. august 2020 eller snarest derefter til og med december 2020 med mulighed for forlængelse.

Nærmere spørgsmål til jobbet kan rettes til centerleder Lykke Pedersen på tlf. 51 40 90 73 eller mail lp@frivillig-slagelse.dk

Frister:
Ansøgning samt relevante bilag mailes til lp@frivillig-slagelse.dk senest mandag d. 20. juli kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag eller torsdag i uge 31.

Find jobopslaget som pdf [her].