fp4Kontakt os:

25/5: Kursus: Samskabelse - sådan udvikler i nye løsninger i fællesskab

kursus i samskabelse

Hvordan kan frivillige, foreninger og kommuner sammen udvikle nye løsninger, som gavner brugere og borgere? Dette lokale kursus fra CFSA sætter spot på samskabelse og på, hvordan frivillige organisationer og kommuner i fællesskab kan arbejde med social innovation og udvikle nye velfærdsløsninger. Kurset, der er målrettet frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og frivillige sociale organisationer, giver en introduktion til feltet og præsenterer redskaber, som kan bruges til planlægge og lede samskabelsesprocesser.

Samskabelse er en måde, hvor forskellige aktører samarbejder om at skabe social innovation og udvikle ny velfærd. Der findes mange eksempler på, at kommuner involverer foreninger i et velfærdstilbud, eller at en forening søger kommunale midler til aktiviteter for brugere og borgere. Samskabelse går videre end det. I en samskabelsesproces arbejder parterne sammen om at finde kernen i et problem for dernæst – i fællesskab – og med brug af relevante ressourcer og ekspertiser – at finde en løsning på problemet. Dette lokale kursus giver en introduktion til samskabelse mellem civilsamfund og det offentlige samt viden og værktøjer til at tilrettelægge en velfungerende samskabelsesproces

Hvem henvender kurset sig til? Kurset, der er målrettet frivillige og ansatte i foreninger, frivilligcentre og frivillige sociale organisationer, giver en introduktion til feltet og præsenterer redskaber, som kan bruges til planlægge og lede samskabelsesprocesser. Der er plads til max 25 deltagere på kurset.

Hvordan/indhold: Kurset afholdes som et heldagskursus og byder på ekspertoplæg fra underviser, dialog i mindre grupper og plenum samt fælles refleksion. Kurset giver en grundlæggende introduktion til samskabelse og de mange forskellige måder, hvorpå man kan forstå begrebet og arbejde med det i praksis. Kurset præsenterer også redskaber til at planlægge en samskabelsesproces med mennesker fra både det offentlige, lokalsamfundet og civilsamfundet. Deltagerne har mulighed for at arbejde med en egen selvvalgt udfordring eller case.

Underviser - Theis Rud Lauesen: Theis Rud Lauesen er konsulent ved Center for Frivilligt Socialt arbejde og uddannet cand.soc. i Politik og administration og Kommunikation med særligt fokus på styring i den offentlige sektor, velfærdsstatens udvikling og tværsektorielt samarbejde mellem danske kommuner og civilsamfundet.

Hvor/hvornår: Kurset afholdes lørdag d. 25. maj 2019 kl. 10.00-16.00 i Røde Kors Slagelses lokaler, Jernbanegade 7, 1., 4200 Slagelse.

Tilmelding/pris: Tilmelding sker via nemtilmeld - https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/2 Kurset er gratis at deltage i, men med fortrinsret for medlemmer af Frivilligcenter Slagelse. Der betales 75 kr. for forplejning til hele dagen. Det er dog også muligt at medbringe egen mad. Det skal oplyses ved tilmelding, hvorvidt man ønsker forplejning. Der vil være kaffe/the og vand hele dagen til alle. Har du brug for flere informationer så kontakt os på tlf. 51 40 90 73/ info@frivillig-slaglse.dk