fp4Kontakt os:

Det er tid til generalforsamling...

generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Slagelse.

Torsdag d. 11. april 2017 kl. 17.00 til ca.19.00
Røde Kors Slagelse, Jernbanegade 7, 1., 4200 Slagelse
(Der er adgang via trappeopgang til højre ved indgang til City 3 – alternativt findes der elevator ved gavlen mod ’Det Røde Tårn’)

Program for aftenen:
Kl. 17.00: Velkomst
Kl. 17.10: Let traktement
Kl. 18.00: Generalforsamling
Kl. 19.00-20:30: Oplæg ved Robert Olsen, forstander for Kofoed Skole

Optakt:
Der inviteres på et let traktement som optakt til Generalforsamlingen. Hertil beder vi om tilmelding senest torsdag d. 4. april 2019 til Frivilligcentrets kontor/centerleder Lykke Pedersen på lp@frivillig-slagelse.dk eller telefon 51 40 90 73. Traktementet er med egenbetaling og koster 50 kroner pr. person. Betalingen kan være kontant ved selve generalforsamlingen eller ved kontooverførelse forud til Nordea, reg. nr. 2433 - kontonr. 8979 831 898.

Generalforsamling:
Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt

Ad. Punkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ad. Punkt 8:
På valg er:
Falk Bærentzen (Røde Kors Skælskør) - ønsker genvalg
Dorte Myhre (Røde Kors Slagelse) - ønsker ikke genvalg

Suppleant Helle Guillaume Jensen er indtrådt på Martin Drejers post som bestyrelsesmedlem, da han har ønsket at udtræde før tid. Helle Guillaume Jensen ønsker at modtage valg til det resterende år af valgperioden.

Heidi Hjort Kjelgaard er udpeget som Slagelse Kommunes repræsentant.

Ad. Punkt 9 Suppleanter
Pia Bruun Madsen – ønsker genvalg
Suppleantplads - pt vakant

For at være stemmeberettiget til den ordinære generalforsamling skal kontingent 2019 være indbetalt senest 1 måned før d. 11. april.
Særskilt mail med kontingentbetaling er sendt til alle medlemmer fra 2018 og øvrige, der har vist interesse for Frivilligcenter Slagelse.

Oplæg ved Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole
Efter generalforsamling får vi besøg af Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole.
Robert Olsen er desuden formand for Frivilligcenter Amager.
Robert vil blandet andet give et kig på samarbejdet mellem Frivilligverdenen/Civilsamfundet og det offentlige, på samarbejdet mellem Frivilligverdenen og de selvejende institutioner (herunder de social-økonomiske virksomheder), på Frivilligverdenens placering og udvikling fremover.

Med venlig hilsen

Frivilligcenter Slagelse
Falk Bærentzen, formand