fp4Kontakt os:

Vil du rustes bedre til at arbejde med strategi og udvikling?

24/11: Kursust - Strategi og foreningsudvikling
- et grundkursus for bestyrelsesmedlemmer og frivillige ledere

strategi og udvikling

I Frivilligcenter Slagelse er vi glade for at kunne tilbyde dette grundkursus fra CFSA til dig, der ønsker viden og inspiration til foreningens vigtige udviklings- og strategiarbejde. Kurset præsenterer konkrete værktøjer til at analysere foreningens ”sundhedstilstand” og opstille langsigtede mål, som bringer foreningen fremad på en både ambitiøs og realistisk måde.

Kurset præsenterer en række redskaber til at analysere styrker og svagheder i foreninger – viden som bestyrelse og ledelse kan bruge i de strategiske overvejelser om foreningens overordnede fremtid. Deltagerne får blandt andet indblik i, hvordan en strategi for deres forening kan se ud, og arbejder med at udvælge og opstille langsigtede strategiske mål og omsætte dem til konkret handling.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer, frivillige ledere og medarbejdere i foreninger og initiativer, der udfører frivilligt socialt arbejde. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men er for alle, der har brug for en indføring og redskaber til at komme i gang med foreningens strategiarbejde.

Hvordan/indhold:
Kurset afholdes som et heldagskursus og bygger på kortere oplæg, øvelser og opgaver – både individuelt og i mindre grupper. Derudover vil der være fremlæggelser i plenum og fælles refleksioner over strategiarbejdet i foreninger. Kurset giver inspiration til, hvordan en strategi og et strategiforløb kan se ud i foreninger og frivillige organisationer. Deltagerne får et godt indblik i, hvad strategiarbejdet omfatter, viden om rollefordeling i strategiarbejdet samt konkrete redskaber til at udarbejde analyser m.m. På kurset udarbejder deltagerne deres egen handlingsplan for deres forenings strategiske mål og har således en målplan, som de straks kan gå i gang med at sætte i værk efter kurset.

Underviser - Michael Wulff:
Michael Wulff er forfatter, sociolog og ansat som chefkonsulent i Kirkens Korshær. I 2015 var han med til at stifte Medborgerne - et initiativ, som arbejder for at styrke og organisere civilsamfundets fællesskaber. Michael har stor erfaring med udviklings- og strategiarbejde i frivillige foreninger og har både været frivillig og ansat rådgiver og udviklingskonsulent i flere organisationer i Danmark og England.

Hvor/hvornår:
Kurset afholdes d. 24. november 2018 kl. 10.00-16.00 hos Røde Kors Slagelse, Jernbanegade 7, 1. sal, 4200 Slagelse. Der er elevator på stedet. Deltagere skal kunne deltage hele dagen.

Tilmelding/pris:
Tilmelding sker til Frivilligcenter Slagelse på tlf. 51 40 90 73 eller på info@frivillig-slaglse.dk
Kurset er gratis at deltage i, men med fortrinsret for medlemmer af Frivilligcenter Slagelse. Der er plads til max 25 deltagere. Der betales 75 kr. for forplejning til hele dagen. Det er dog også muligt at medbringe egen mad. Det skal oplyses ved tilmelding, hvorvidt man ønsker forplejning. Der vil være kaffe/the og vand hele dagen til alle.