fp4Kontakt os:

Ny formand i Frivilligcentret

Velkommen til et godt udviklende samarbejdeFalk FCS

Jeg hedder Falk Bærentzen og er bosat i Skælskør på fjerde år. Min kone og jeg flyttede hertil fra Sverige i marts 2014 – et bytte fra et perfekt sted i Skåne til et herligt sted på Vestsjælland.

Jeg fylder snart 67 år og medbringer erhvervs- og livserfaring fra 46 år på arbejdsmarkedet som murer, som maskinsnedker og som litografisk trykker. Jeg har siden 1974 arbejdet sideløbende sammen med socialt udsatte medmennesker - med fokus på uddannelse og arbejde. De sidste 28 år frem til juli 2014 i et fuldtidsjob som Teamleder på Kofoeds Skole på Amager.

I dag er jeg formand og butiksleder i Røde Kors Skælskør (ulønnet frivillig) samt fra den 17. april 2018 nyvalgt formand for Frivilligcenter Slagelse.

Mine fokuspunkter som formand for Frivilligcentret er sammen med den aktive og dygtige bestyrelse, at styrke Centrets fundament og dermed som skrevet i vores strategiplan – gå fra opstart og konsolidering til at arbejde fremadrettet med de ressourcer, der skal til for at indfri ønskerne fra vores samarbejdspartnere og for at kunne indfri de behov, der opstår.

Det kræver gode forhandlingsresultater med de kommunale/politisk ansvarlige således, at vi får en fremadrettet samarbejdsaftale med Slagelse kommune. En aftale som har mindst to ben at gå på – 1. Økonomisk sikring og robusthed fremadrettet og 2. Et lokalemæssigt fundament, hvor vi kan servicere og arbejde kreativt og effektivt. Min drøm er, at vi kan nedbryde de traditionelle ”kasser” og vaner. Altså tænke og handle meget mere holistisk.

Frivilligcentret skal fokusere på:

Civilsamfundets muligheder og de menneskelige behov – lige her og nu

Vi skal videreudvikle vor måde at være ’Videnscenter’

Medvirke til at skabe nye ’Fællesskaber’

Med afsæt i Den Sociale Vejviser skal vi være den lokale Guide for det frivillige sociale arbejde

Vi skal være synlige i hele Slagelse kommune

Dette kræver også, at vi finder vores plads i et samarbejde med erhvervslivet i Slagelse kommune.

Det kræver, at vi i bestyrelsen udvikler de kompetencer, som der er behov for samtidig med at vi bevarer foreningsdemokratiet – og står fast på vores grund = At være en aktiv del af Civilsamfundet.

For at kunne indfri disse krav skal vi selvfølgelig fortsætte den vel dokumentere indsats i samarbejdet med foreningerne, med kommunale centre og andre samarbejdspartnere. Vi skal fortsat aktivt skabe kontakt mellem de mennesker, som gerne vil være frivillige og de aktiviteter, som har behov for aktive mennesker. Denne indsats skal både have fokus på Vidensdeling, Sparring og forpligtende konkret samarbejde i projekter. Vi skal knække koden ift. Det private erhvervsliv ud fra fokusering på Inddragelse/engagement, Virksomhedernes konkret CSR indsats, tilbud til ældre medarbejdere; men også knække koden til, hvordan vi mulighed for at være attraktive ift. sponsorater/donationer/økonomiske aftaler. Vi kan formentlig lære af de dygtige Idrætsforeninger og deres samarbejde med Det Private erhvervsliv.

Men først og sidst skal Frivilligcenter Slagelse være synligt i hele kommunen. Vi skal ud og ”forstyrre” jer, der hvor I er aktive og har behov for assistance. Hjælp os med at finde den gode måde, at gøre dette arbejde.

Som skrevet øverst

Velkommen til et godt og udviklende samarbejde som tager sit afsæt i 5 år med aktiv opbygning af Frivilligcenter Slagelse.

En god sommer til jer alle

Falk Bærentzen