fp4Kontakt os:

Pulje: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Slagelse Kommune/ Seniorudvalget har afsat 200.000 kr. til aktiviteter rettet mod forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområderne i kommunen. Midlerne i puljen stammer fra Værdighedsmidlerne 2018.

Fohands pixabayrmål/målgruppe:
Formålet med puljen er at forebygge og modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Slagelse Kommune.

Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere i Slagelse Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det.

Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten i landdistrikterne, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte.

Aktiviteter der kan få støtte:
Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd i lokalområderne, foreninger og andre i Slagelse Kommune. Bemærk, at aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af 2018.

Hvis lokal-/landsbyrådet eller foreningen i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til samme aktivitet i 2018, kan der ikke tildeles midler.

Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.

Der er ansøgningsfrist den 22. maj 2018.

Få mere viden om puljen og om hvordan du søger se Slagelse Kommunes hjemmeside [Klik her].