fp4Kontakt os:

Rammer for 'Frivillighed til debat'

Vi vil gerne være med til synliggøre forskellige vinkler og blikke på den lokale frivillighed. Derfor stiller vi løbende vores medieflader til rådighed for at frivilligheden kan sættes til debat. Vi formidler gerne kronikker, debatindlæg mv. som bidrager med perspektiver på frivillighed lokalt og nationalt.

Alle indlæg af denne type vil så vidt muligt blive bragt i fuld form på vores hjemmeside www.frivillig-slagelse.dk, med mulighed for at kommentere indlægget på vores Facebookside - @frivilligslagelse

Vi forbeholder os retten til kun at bringe indlæg, der fremstår relevante, lødige og sagligt funderet. Det betyder også at indlæg der bringes direkte på vores Facebookside uden godkendelse slettes med det samme.

Indlæg vil altid kun være et udtryk for den enkelte bidragsyders holdning.

Kommentarfunktionen på Facebook er ikke et chatforum. Kommentarerne er styret af indholdet i artiklerne, og derfor skal evt. kommentarer have relevans til artiklen.

Hver person der bidrager med kommentarer, er ene og alene ansvarlig for alt det indhold, de bidrager med. Injurier, brud på copyright og varemærker, links til kommercielle hjemmesider, produkter eller salgsmaterialer og krænkende eller truende sprog er ikke tilladt og vil blive slettet.