fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Slagelse   logo RGBslagelse

Torsdag den 5. april 2018 kl. 17.30/18.45
Sydbank, Schweizerpladsen 1 a, 4200 Slagelse 
(indgang fra Løvegade)
 
Program for aftenen:
Kl. 17.30: Velkomst
Kl. 17.45: Let traktement
Kl. 18.45: Generalforsamling
 
Optakt: 
Der inviteres på et let traktement som optakt til Generalforsamlingen. Hertil beder vi om tilmelding senest 28. marts 2018 til John Robert Christensen, formand på  joro@job-capital.dk eller telefon 40 96 19 03. Traktementet er i år med egenbetaling og koster 50 kr. pr. person. Betalingen kan være kontant ved selve generalforsamlingen eller ved kontooverførelse forud til Nordea, reg. nr. 2204 - kontonr. 8979831898.  
 
Generalforsamling:
Dagsordenen i henhold til vedtægterne:   
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
9. Valg af suppleanter 
10. Eventuelt   

Ad. Punkt 6: 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.   

Ad. Punkt 8: 
På valg er:
Annette Hansen - ønsker ikke genvalg
Birgit Mensberg - ønsker genvalg
John Robert Christensen - ønsker genvalg
Poul B. Thomsen - ønsker ikke genvalg
 
Pernille Vibe Hansen er udpeget som Slagelse Kommunes repræsentant.
 
Ad. Punkt 9 Suppleanter
Jane Holm Petersen - ønsker ikke genvalg
Tina Huniche - ønsker ikke genvalg
 
For at være stemmeberettiget til den ordinære generalforsamling skal kontingent 2018 være indbetalt senest 1 måned før d. 5. april.
Særskilt mail med kontingentbetaling er sendt til alle medlemmer fra 2017 og øvrige, der har vist interesse for Frivilligcenter Slagelse.  
 
 
Efter generalforsamling arbejdes på en drøftelse om den professionaliserede bestyrelse.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frivilligcenter Slagelse
John Robert Christensen, formand

Hent printvenlig udgave af indkaldelsen [klik her]