fp4Kontakt os:

Social Vejviser

Vi har netop i juli 2019 udgivet en ny trykt udgave af "Den Sociale Vejviser". Du kan hente en pdf-fil af den ved at [klikke her]. Vær opmærksom på at kontaktoplysninger mv. endnu ikke er opdateret i  den elektroniske udgave af Vejviseren som findes nedenfor.

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet 'Den Sociale Vejviser', en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.
 
Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

 

Rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde
Rådgivning, Sociale aktiviteter
Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.
Rådgivning, Ferier for børn , Rollemodeller og samvær med voksne , Sorggrupper, Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Væresteder for psykisk sårbare børn og unge
Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier
Rådgivning og støtte, Sociale aktiviteter, Sorggrupper
I denne kategori finder du de lokale genbrugsbutikker.
Tilbud målrettet mennesker med handicap
Blinde og svagtseende
Tilbud målrettet kvinder
Rådgivning
Her finder du tilbud fra Slagelse Kommune, Region Sjælland m.v.
Tilbud til straffede og pårørende samt tilbud om retshjælp.
Retshjælp, Støtte og rådgivning til pårørende
Tilbud til seksuelt misbrugte og voldsramte.
Rådgivning, Behandlingstilbud
Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.
Caéer og væresteder, Hjemløse (underkategori), Besøgstjenester
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier
Allergi og intolerance, Alzheimers og demens, Diabetes, Epilepsi, Gigt, HIV/AIDS
Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur
Dialoggrupper, Kristendom, Kulturmøder
Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer
Interesseorganisation, Sociale aktiviteter
Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper
Selvhjælpsgrupper, Folkeoplysning, Foreningsstøtte og -rådgivning, Førstehjælp, Hjælp ved mobning, Jobformidling og socialøkonomiske virksomheder
Powered by SobiPro