Skip to main content

Frivillig Fredag i Fællesskabsbussen til Sct. Michaels Nat - Vil I være med?

13. juni 2024

Hvert år afholdes der Sct. Michaels Nat i Slagelse midtby, og i år er ingen undtagelse.
Frivilligcentret vil igen i år være med til at markere kulturnatten og fejre dette års Frivillig Fredag, der i år
falder samme dag som Sct. Michaels Nat d. 27. september.

Vores deltagelse i kulturnatten vil foregå "rullende" i vores fællesskabsbus under titlen ”Frivillig fredag i
Fællesskabsbussen”. Her ønsker vi at sprede god stemning og viden omkring Frivilligcentret,
Fællesskabsalliancen og alle jeres frivillige fællesskaber - og det er her, at I som foreninger/frivilligt fællesskab
kommer i spil – vi vil have jer med som medpassager!

Så har I som forening eller frivilligt fællesskab lyst til at vise jeres interesser og aktiviteter frem, så kom endelig
med, så vi i fællesskab kan skabe en platform for udvikling af nye fællesskaber, samarbejde og
netværksdannelse på tværs. Formålet er, at vi alle kan være med til at skabe en større synlighed af lokale
frivillige fællesskaber, samt at vi forhåbentlig kan få flere til at være med - enten som medlem eller frivillig.

Deltagelse:
Som forening kan I deltage på flere forskellige måder, hvad enten I ønsker at lave en præsentation af
foreningen med materialer eller om I tager frivillige eller medlemmer med til at vise hvem I er. Det kan også
være, at I ønsker at deltage med et event i form af aktiviteter og indslag, hvor I selv medbringer særlige
materialer til netop dette – kun fantasien sætter grænser!
Hvis I ønsker at deltage sammen med os, så har vi brug for lidt informationer i forbindelse med pladsbrug,
materialer, antallet af deltagere og evt. særlige behov - disse informationer kan I angive ved tilmelding. Her vil
I også finde billeder af bussen. Ved tilmelding senest d. 26. juli, så skriver vi jer ind i den præsentation, vi skal
sende til arrangørerne af Sct. Michaels Nat.

Tilmelding:
Tilmeldingen foregår på https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/95/
Med venlig hilsen os fra Frivilligcentret/Fællesskabsalliancen