Skip to main content
Er Frivilligcenter Slagelse en kommunal institution?

Nej - Frivilligcenter Slagelse er en uafhængig forening med rødder i civilsamfundet. Vi har en selvstændig bestyrelse, hvor marioriten af bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra frivillige sociale foreninger.

Hvordan er Frivilligcentret finansieret?

Ffrivilligcenter Slagelse er på finansloven. Det betyder i praksis at vi årligt modtager et tilskud til grundfinansiering på 350.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen. Tilsvarende modtager vi 350.000 kr. fra Slagelse Kommune. Dertil søger vi løbende midler fra puljer og fonde til finansiering af projektindsatser.

Hvor længe har Frivilligcentret eksisteret?

Vi er ét af de syv frivilligcentre i Danmark, der modtog støtte til etablering i 2013 og 2014. Centret åbnede på Frivillig Fredag d. 27. september 2013.
Siden har Frivilligcentret udviklet sig til et lokalt forankret omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde til gavn for borgere i Slagelse Kommune.

Hvorfor hjælper Friivilligcentret primært frivillige sociale foreninger?

Det korte svar: Det er der vi har den største kompetencer og det er med det formål at vi får tildelt midler. Vi er netop sat i verden med det formål at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Frivilligt socialt arbejde er den aktivitet eller indsats, der giver personer eller grupper øget velfærd og omsorg eller løser velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Hvem kan blive medlem af Frivilligcentret?

Som medlemmer kan optages – foreninger, selvorganiserende grupper, socialøkonomiske virksomheder, institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og personer – der ønsker at støtte foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til Frivilligcenter Slagelse. Kontigentet er 200 kr. årligt for alle typer af medlemmer.

Alle medlemmerne kan deltage i Frivilligcentrets arrangementer til medlemspris og modtager løbende nyheder vedr. den lokale frivillighed.

Fik du svar på spørgsmål?


Frivilligcenter Slagelse

Kongehavecentret
Svendsgade 102, 1. sal
4200 Slagelse

Skriv en mail til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ring på telefon +45 51 40 90 73